Artykuł: Ciepły, ekonomiczny i zdrowy dom z betonu komórkowego H+H

Ciepły, ekonomiczny i zdrowy dom z betonu komórkowego H+H

Wznoszenie ścian w systemie H+H to budowanie z bardzo dobrej jakości materiału. Żaden inny materiał murowy dostępny na rynku nie ma takich właściwości. System H+H to pełna gama produktów: bloczki, płytki, nadproża, kształtki U, stropy, zaprawy cienkowarstwowe, które obniżają koszty wykonania ściany na gotowo oraz skraca znacząco czas realizacji inwestycji. System Budowy H+H opiera się głównie na profilowanych ściennych elementach konstrukcyjnych łączonych za pomocą cienkowarstwowych zapraw klejących. Jest on stosowany zarówno do budowy ścian zewnętrznych jak i wewnętrznych, murów jednowarstwowych, ścian osłonowych, jak i do stawiania lekkich ścian działowych. Kompletny zestaw elementów systemu pozwala na wybudowanie budynku, który będzie się cechował dużą energooszczędnością, głównie dzięki eliminowaniu strat ciepła przez mostki cieplne. Jednorodne bloczki zapewniają niezakłóconą izolacyjność cieplną w narożnikach budynku. Elementy połączone na cienką (o grubości 1÷2 mm) warstwę zaprawy tworzą monolityczną przegrodę przeciwdziałającą ucieczce energii grzewczej, a "ciepłe” elementy nadprożowe eliminują możliwość powstania mostka termicznego w tym wrażliwym miejscu budynku. Z żadnego innego materiału tak łatwo nie wymurujemy ściany o nietypowym kształcie, np. łuku lub z wieloma załamaniami. Ze względu na łatwość cięcia, szlifowania i frezowania bloczków z betonu komórkowego najczęściej poleca się je do budowy domów o skomplikowanej bryle, z wykuszami, podcieniami i wnękami, wykończonych od zewnątrz ozdobnymi elementami (np. gzymsami oraz boniowanymi narożnikami).

Zdrowy. Beton komórkowy produkowany jest tylko z naturalnych surowców nieszkodliwych dla zdrowia: piasku, wapna, cementu i wody. Dzięki zastosowanym surowcom posiada najniższy poziom promieniotwórczości wśród wszystkich dostępnych materiałów ściennych. Dodatkowo pory w betonie komórkowym sprzyjają wchłanianiu nadmiaru wilgoci z powietrza wewnątrz budynku i oddawaniu jej, gdy powietrze jest zbyt suche. Zapobiega to zawilgoceniu ścian, rozwojowi pleśni i grzybów oraz utrzymuje wilgotność powietrza na stałym, optymalnym dla człowieka poziomie.

Trwały. Beton komórkowy nie starzeje się. Jest odporny na korozję chemiczną i biologiczną oraz na działanie pleśni, bakterii oraz kwaśnego deszczu w regionach przemysłowych. Skład chemiczny betonu komórkowego zawierający wapno eliminuje  powstawanie wykwitów i wysoleń, grzybów oraz szkodliwych dla zdrowia mikroorganizmów. Beton komórkowy zachowuje swoje właściwości w niezmienionym stanie przez cały okres użytkowania budynku. 

Dobry izolator akustyczny. Ściany wykonane z betonu komórkowego mają większą zdolność tłumienia dźwięków w porównaniu do innych materiałów budowlanych o tej samej gęstości. Dzięki temu ściany wykazują dobrą izolacyjność akustyczną i zapewniają spokojne, komfortowe mieszkanie oraz pewne zabezpieczenie przed uciążliwymi dźwiękami pochodzącymi zarówno spoza, jak i z wewnątrz budynku.

Energooszczędny. W skrajnym przypadku przez ściany zewnętrzne „ucieka" nawet 35% ciepła z całego domu. Aby ogrzewać budynki efektywnie i tanio, należy przede wszystkim ograniczyć straty ciepła przez przegrody zewnętrzne: dachy, ściany i podłogi. Dzięki zastosowaniu betonu komórkowego H+H oszczędności związane z ogrzaniem budynku są większe niż z zastosowaniem innych materiałów murowych. Dzięki akumulacyjności termicznej ściany z betonu komórkowego magazynują i oddają ciepło w zależności od temperatury wewnątrz i na zewnątrz budynku, utrzymując ją na stałym poziomie. Proces ten zachodzi zarówno w cyklu dobowym, jak i rocznym. Zimą ściany zabezpieczają budynek przed gwałtownym wychłodzeniem, a latem jego nadmiernym przegrzaniem. Zaprojektuj przegrodę - kalkulator

Oszczędzający koszty. I/ Beton komórkowy H+H jest materiałem, z którego wymurujemy dom najszybciej, oszczędzając pieniądze na robociźnie. II/ Wykonując ściany jednowarstwowe oszczędzimy na ociepleniu budynku, gdyż wymurowana z takich bloczków ściana będzie spełniała nawet najostrzejsze wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej - współczynnik UC = 0,19 [W/(m2K)]. III/ Gładka powierzchnia i minimalne odchyłki wymiarowe (±1,5 mm) pozwolą na zastosowanie cieńszych tynków, co w przypadku użycia innych materiałów budowlanych jest niemożliwe. VI/ Przy murowaniu na zaprawę cienkowarstwową zużyjemy mniej zaprawy, której zużycie również wpływa na koszt jednostkowy 1m2 ściany. 

Oszczędzający czas. Budowanie w systemie H+H pozwala ograniczyć do minimum czas wymurowania domu, ponieważ wszystkie elementy wykonane są z materiału jednorodnego i łatwego w obróbce. Czas murowania jest krótszy również, dlatego że na 1m2 muru zużywa się  tylko 6,4 szt. bloczków. Stosowanie gotowych belek nadprożowych powoduje skrócenie czasu murowania oraz brak przerw technologicznych związanych z wiązaniem i twardnieniem betonu w nadprożach tradycyjnych. Dodatkowo bardzo duża dokładność wymiarowa bloczków H+H pozwala na ograniczenie czasu przy robotach instalacyjnych i wykończeniowych.

Kalkulując koszty ściany należy zawsze brać pod uwagę wykonanie ściany na gotowo.


Od 1 stycznia 2014 roku wartość współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych (przy temperaturze wewnętrznej ti ≥ 16˚C) nie może być większa niż UC(max) ≤ 0,25 W/(m2·K). Jest to w pewnym stopniu „rewolucja" zmniejszająca o 0,05 od lat obowiązujący warunek UC(max) ≤ 0,30 W/(m2·K). Zmniejszenie współczynnika przenikania ciepła UC(max) o 0,05 W/(m2·K) powoduje wprost oszczędności od 120 do ponad 500 zł rocznie w odniesieniu do domu jednorodzinnego o powierzchni ścian zewnętrznych 150 m2 i do aktualnych cen energii. Oszczędność kwotowa zależy oczywiście od rodzaju zastosowanej do ogrzania budynku energii i lokalizacji budowy. Użytkownik domu wydaje mniej na ogrzewanie, gdyż potrzebuje mniej energii do jego wytworzenia. Kolejne etapy zaostrzania wymogów dotyczących współczynnika UC(max) zaplanowane są na 2017 rok i 2021, w którym to roku ostatecznie wartość współczynnika UC(max) nie będzie mogła być wyższa niż UC(max) ≤ 0,20 W/(m2·K). Dzięki parametrom cieplnym bloczka H+H Gold+ TERMO nie trzeba rezygnować z korzyści związanych ze ścianą jednowarstwową - szybkiego wznoszenia ściany zewnętrznej o „gotowych" parametrach cieplnych czy braku kosztów związanych z zakupem i montażem izolacji termicznych. 

Idealnym uzupełnieniem konstrukcji murowej wykonanej z betonu komórkowego są H+H Płaskie belki nadprożowe zbrojone. Dzięki znakomitym właściwościom izolacji cieplnej rozwiązanie takie pozwala na praktyczne wyeliminowanie efektu mostków cieplnych i osiągnięcie jednolitej powierzchni pod warstwę tynku. Belki nadprożowe są łatwe do wbudowania ponieważ nie ma konieczności wykonywania szalunku i betonowania, wystarczy osadzenie nadproża na konstrukcji muru i możliwa jest bezpośrednia kontynuacja dalszych robót murarskich. Nie ma potrzeby odczekania okresu wiązania betonu, ponieważ belka nadprożowa jest gotowym prefabrykatem. Do zwieńczenia ścian nośnych służą H+H Kształtki U, które mogą być stosowane jako szalunek do wykonania zbrojonego wieńca i pionowych słupów żelbetowych. 

Do wznoszenia ścian działowych stosuje się element murowy z betonu komórkowego H+H Gold+ Panel TEMPO. Duże wymiary elementów 600x500 mm gwarantują szybki postęp prac murarskich, a gładka powierzchnia nie wymaga tynkowania; po zagruntowaniu można bezpośrednio kleić płytki ceramiczne lub tapety. Ściany działowe wybudowane z panelu o grubości 115 mm gwarantują doskonałą izolacyjność akustyczną od dźwięków z sąsiednich pomieszczeń. Gotowy wariant nadproża w ścianach działowych stanowi H+H Nadproże TEMPO N. Ścianka działowa wykonana z betonu komórkowego H+H wraz z nadprożem TEMPO N tworzy jednolitą powierzchnię pod warstwę tynku. Muruje się je po wykonaniu ścian konstrukcyjnych i stropów.  Ze ścianami konstrukcyjnymi łączy się je na styk bez przewiązania bloczków, stosując łączniki ze stali nierdzewnej w ilości minimum 4 sztuk na wysokość kondygnacji. Pod stropem należy zostawić szczelinę szerokości ok. 10 ÷ 15 mm, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom ścianki spowodowanym ugięciem stropu w czasie jego eksploatacji. Po wymurowaniu ścianki szczeliny należy wypełnić pianką montażową.

Do klejenia bloczków z betonu komórkowego w systemach z łączeniem bocznym na pióro i wpust oraz gładkich służy H+H cienkowarstwowa zaprawa klejąca. To fabrycznie przygotowaną zaprawą murarską, gotową do użycia po dodaniu wody. Jej zastosowanie obniża koszty wznoszenia ścian oraz zmniejsza straty ciepła, a ściany uzyskują wyższe wytrzymałości niż na zaprawach tradycyjnych. Z uwagi na zalecaną grubość spoiny, bloczki powinny się charakteryzować wysoką jakością wykonania (+/-1,5 mm). Bloczki H + H, których odchyłki wymiarowe nie przekraczają 1 mm, pozwalają na zastosowanie do ich łączenia zapraw cienkowarstwowych, potocznie zwanych „klejowymi” o grubości spoiny 1÷2 mm. W porównaniu do zapraw „tradycyjnych”, których grubość spoiny wynosi od 8 do 15 mm, zaprawy cienkowarstwowe niosą z sobą szereg bardzo istotnych właściwości. 

Cienka spoina z zaprawy cienkowarstwowej jest niezbędnym składnikiem energooszczędnej ściany wykonanej z bloczków z betonu komórkowego. Dzięki tak cienkiej warstwie ogranicza się do minimum straty ciepła na tym wrażliwym elemencie ściany. Zmniejszając 10-krotnie grubość spoiny, doprowadzamy do sytuacji, że mostki termiczne są praktycznie niezauważalne. Wynika to z faktu, że każda zaprawa murarska jest materiałem 4-krotnie łatwiej przewodzącym ciepło niż bloczek z betonu komórkowego. Stąd im mniej zaprawy w ścianie, tym ściana lepiej izoluje termicznie. Straty izolacyjności termicznej wynikające z zastosowania 1 mm spoiny cienkowarstwowej w ścianie jednowarstwowej wykonanej z bloczków z betonu komórkowego H + H TERMO PP2-0,35 o grubości 36,5 cm wynoszą około 4%. Podczas gdy w ścianie wykonanej z tych samych bloczków, ale połączonych na zaprawę zwykłą o grubości 12 mm, straty izolacyjności wynoszą około 8%.


Budować ciepło i energooszczędnie – H+H Thermostein

Budownictwo pasywne, energooszczędne czy niskoenergetyczne zyskuje coraz większą popularność. Mniej strat energii to przecież mniejsze obciążenie budżetu domowego opłatami za energię cieplną i elektryczną. Osoby myślące perspektywicznie wiedzą, że zastosowanie odpowiednich materiałów i technologii w budownictwie skutkuje przedłużeniem życia budynku. Dzięki podniesieniu standardu izolacyjności i ogrzewania poprawia się mikroklimat środowiska domowego, co wpływa korzystnie na zdrowie domowników. Uproszczając – dom energooszczędny to obiekt, który zużywa do ogrzewania 2–3 krotnie mniej energii niż budynek typowy. Zapotrzebowanie na ciepło w domach standardowych spełniających współczesne normy wyrażane jest tzw. współczynnikiem sezonowego zapotrzebowania na ciepło, który wynosi EA średnio 120 kWh/m² rok. Jeśli chodzi o domy energooszczędne współczynnik ten wynosi 15–70 kWh/m²rok. Na szczególną uwagę zasługują domy pasywne. Dom pasywny to taki budynek, którego zapotrzebowanie energetyczne spada do poziomu 15 kWh energii na 1 m² powierzchni użytkowej na rok. Obniżenie strat ciepła przez przenikanie można uzyskać stosując materiały ścienne o odpowiednio niskich wartościach współczynnika przewodzenia ciepła λ. Najbardziej ekonomiczne i racjonalne jest stosowanie w przegrodach odpowiednio grubych warstw murów oraz lekkich materiałów izolacji cieplnej. Stąd zaleca się budowanie ścian zewnętrznych o dwu lub trzech warstwach. H+H Polska oferuje beton komórkowy, który jest materiałem o najlepszych parametrach izolacyjności cieplnej.

H+H Thermostein  to bloczki, które umożliwiają wznoszenie ścian o współczynniku U=0,16W/m²K bez konieczności wykonywania dodatkowej warstwy izolacji cieplnej, która podnosi koszty wykonania muru. Wartość współczynnika U jest nieosiągalna przez innych producentów materiałów ściennych  na rynku polskim. H+H Thermostein to jedyny na polskim rynku bloczek ze zintegrowaną warstwą izolacji cieplnej. Ściana wykonana z tego materiału spełnia wszystkie wymagania dotyczące wytrzymałości, ognioodporności oraz izolacyjności cieplnej stawiane przegrodom budowlanym. Bloczek z betonu komórkowego ze zintegrowaną izolacją termiczną ma wymiary dł./szer./wys. 625/410/250 mm. Składa się z trzech warstw: zewnętrznej z betonu komórkowego o grubości 115 mm, środkowej (rdzeniowej) z izolacji cieplnej z XPS o grubości 120 mm i wewnętrznej z betonu komórkowego o grubości 175 mm. Wykonanie 1 m² ściany to czas ok. 1 godziny czyli 4 razy krótszy niż przy tradycyjnym rozwiązaniu mur + docieplenie. Dzięki zastosowaniu trzech warstw w jednym elemencie zminimalizowano możliwości popełnienia błędów wykonawczych przy klejeniu i kołkowaniu warstwy docieplającej w murze dwuwarstwowym. Konstrukcja ścian zapewnia łatwość ułożenia instalacji np. elektrycznych w bruzdach podtynkowych zarówno w wewnętrznej, jak i zewnętrznej stronie ściany. Wyjątkowo korzystne parametry techniczne muru zwiększją izolacyjność akustyczna i odporność na uszkodzenia mechaniczne – materiał podatny na uszkodzenia jest ukryty w środku ściany. Izolacja cieplna zabezpieczona jest przed ogniem, gryzoniami, warunkami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi podczas budowy, jak i w trakcie eksploatacji budynku.


Murowanie w Systemie Budowy H+H

Murowanie w Systemie Budowy H+H jest bardzo szybkie i łatwe. Ścianę możemy wykonać z bloczków z betonu komórkowego o różnym wykonaniu powierzchni czołowych: gładkich i profilowanych na pióro i wpust. Bloczki produkowane z bardzo wysoką dokładnością, zarówno gładkie jak i profilowane przeznaczone są do murowania na cienkowarstwowych zaprawach klejących. 

 • Na wypoziomowany fundament należy ułożyć izolację przeciwwilgociową. Pierwszą warstwę bloczków murować na podkładzie ze zwykłej zaprawy cementowo-wapiennej ułożonej przy pomocy kielni. Kolejne warstwy muru murujemy na cienkowarstwową zaprawę klejącą H+H. 
 • Wierzchnią płaszczyznę warstw elementów murowych należy wyrównać specjalną pacą wyrównawczą (lub strugiem), a następnie dokładnie oczyścić szczotką z drobin i pozostałości po szlifowaniu. Tą samą pacą możemy usunąć również nierówności z powierzchni pionowych.
 • Na oczyszczoną powierzchnię nanosi się warstwę cienkowarstwowej zaprawy klejącej o grubości 1÷3 mm. Zaprawę klejącą należy nanosić przy pomocy kielni zębatej dopasowanej do szerokości murowanych elementów. Przy murowaniu na cienkowarstwowe zaprawy klejące bloczków nie zwilża się wodą.
 • Kontrolę prawidłowego ułożenia elementów murowych w narożach budynku, oraz wzdłuż ścian należy sprawdzać za pomocą poziomicy oraz rozciągniętego sznurka murarskiego. Ułożenie poszczególnych elementów murowych koryguje się przy pomocy młotka gumowego.
 • Elementy murowe profilowane na pióro-wpust kolejno wmurowywane w warstwę łączy się ze sobą tylko na pióro i wpust bez wypełniania spoiny pionowej zaprawą. Ich boczne powierzchnie są tak wyprofilowane, że to połączenie zapewnia odpowiednią wytrzymałość i szczelność muru. Zaprawę klejącą w spoinie pionowej układa się tylko w miejscach gdzie spotykają się ze sobą gładkie powierzchnie bloczków.
 • Następnie murujemy kolejne warstwy muru z zachowaniem czynności wykonanych  tak, jak  przy poprzednich warstwach.
 • Jeśli w powierzchni ściany widoczne są wpusty bloczków, miejsca te przed tynkowaniem wypełnia się specjalną zaprawą tzw. naprawczą, którą również wypełnia się ubytki i uszkodzenia mogące się zdarzyć podczas murowania. Dzięki stosowaniu zapraw klejących oraz specjalnych narzędzi przeznaczonych do nanoszenia zaprawy można znacznie skrócić czas pracy i zoptymalizować zużycie kleju.
 • Bloczki na żądany wymiar można docinać ręcznie lub za pomocą piły elektrycznej.
 • Murując ściany zewnętrzne nośne i wewnętrzne należy zwrócić uwagę na właściwe wykonanie połączenia tych elementów. Ścianę zewnętrzną i wewnętrzną działową możemy połączyć typowym wiązaniem murarskim lub przy pomocy prostopadłego połączenia przy użyciu łączników ze stali nierdzewnej.
 • Ściany konstrukcyjne z betonu komórkowego łączy się za pomocą tradycyjnego przewiązania murarskiego, z reguły wprowadzając bloczki łączące na całą grubość ściany łączonej (rys. 1). Takie łączenie pozwala na szybkie wykonania przewiązania murarskiego w którym nie występują mostki termiczne. Bloczki układa się naprzemiennie. Pierwszą warstwę bloczków wykonuje się na długości ściany, a ścianę wewnętrzną układa się na styk z wypełnieniem spoiny pionowej, przylegającej do ściany. Kolejną warstwę układa się z przewiązaniem do ściany zewnętrznej na pełną jej głębokość, pamiętając również o wykonaniu spoiny pionowej bloczków przylegających do ściany wewnętrznej.
 • Kolejnym prawidłowym połączeniem jest łączenie ścian przy wprowadzeniu bloczka w strefę złącza na głębokość nie mniejszą niż 150 mm. Odpowiednio przycięte bloczki ściany zewnętrznej pozwalają wprowadzić bloczki ściany wewnętrznej na odpowiednią głębokość (rys. 2).
 • Trzecim sposobem wykonania przewiązania murarskiego jest murowanie bloczków na styk bez przewiązania bloczków (rys. 3). Do połączenia ścian służą łączniki ze stali nierdzewnej w co drugiej warstwie.
 • Ścianki działowe wykonuje się zwykle z bloczków z betonu komórkowego H+H o grubości 115, 120 mm i z reguły muruje się je po wykonaniu ścian konstrukcyjnych i stropów. Ściany działowe z betonu komórkowego H+H łączy się ze ścianami konstrukcyjnymi na styk (rys. 4), tzn. bez przewiązania bloczków, stosując łączniki ze stali nierdzewnej, które wmurowuje się do połowy ich długości w trakcie wznoszenia ścian konstrukcyjnych. W przypadku, gdy ścianka działowa ma być wykonana później lub nie wiemy, jaki będzie rozkład pomieszczenia należy wykorzystać te same łączniki stalowe tylko wygięte w kształcie litery L. Następnie łączniki te mocuje się do ściany za pomocą kołka rozporowego tak, aby trafiały w spoinę pomiędzy bloczkami. Łączniki należy stosować nie rzadziej niż co 50 cm i nie mniej niż 4 łączniki na kondygnację. 

Połączenia ścian, wykonywanie narożników czy wykonywanie łuków z betonu komórkowego są bardzo proste i mało skomplikowane, co niestety w przypadku innych materiałów konstrukcyjnych sprawia murarzom wiele kłopotów. W przypadku wykonywania ścian zewnętrznych należy pamiętać, aby spoiny pionowe w poszczególnych warstwach mijały się między sobą, o co najmniej 100 mm, a docięte fragmenty bloczka układane przy zakończeniach ściany nie mogą być krótsze niż 150 mm. 

.

Budowa domu w Systemie H+H to propozycja dla inwestorów poszukujących energooszczędnych rozwiązań, gwarantujących maksymalny komfort użytkowania. Poniżej prezentujemy projekty domów, które wykorzystują wszystkie walory Systemu budowy H+H, a przy tym są ładne, funkcjonalne i nowoczesne.

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 

Czytaj także