Artykuł: Ciepłe bramy garażowe

Ciepłe bramy garażowe

Brama garażowa jest jednym z najzimniejszych i najtrudniejszych do uszczelnienia miejsc w domu. Nieocieplone bramy garażowe nadają się jedynie do nieogrzewanych garaży wolno stojących. Gdy garaż jest wbudowany w bryłę budynku mieszkalnego, zaleca się wybór bramy ocieplanej.

Skrzydło ocieplonej bramy garażowej

Różnica między bramą ocieploną a nieocieploną polega na zastosowaniu dodatkowej warstwy, którą stanowi materiał termoizolacyjny, najczęściej jest to bezfreonowa pianka poliuretanowa lub styropian. Takie rozwiązanie sprawia, że skrzydło bramy stanowi szczelną barierę oraz – co jest również bardzo ważne – nie skrapla się na nim woda, dzięki czemu wydłużony zostaje okres użytkowania bramy. 

Ważne uszczelki

Zwiększenie grubości skrzydła bramy garażowej w niewielkim tylko stopniu może poprawić ich izolacyjność cieplną. O energooszczędności bramy decydują nie sam panel bramy, ale uszczelki, ponieważ źródłem największych strat są łączenia poszczególnych segmentów bramy oraz strefa kontaktu bramy z ościeżnicą i ścianą budynku. Brama jest zamontowana prawidłowo pod warunkiem, że nie ma dookoła niej szczeliny w miejscu zetknięcia skrzydła ze ścianami i podłogą – brak spójności to najczęstsza wada bram rozwieralnych i uchylnych. Uszczelki zarówno obwodowe, jak i przypodłogowe powinny być odpowiednio zamontowane, a następnie odpowiednio wyregulowane. Można także zastosować specjalne profile z tworzywa sztucznego i dodatkowe uszczelki – w ten sposób uniknie się powstawania w tym miejscu mostka termicznego, przez który wydostaje się cenne ciepło. Dodatkowe podwójne uszczelki wargowe umieszczone z obu stron bramy i w jej górnym obszarze poprawiają izolacyjność połączenia płyty bramy z ościeżnicą i nadprożem. Zastosowanie tego rozwiązania może zwiększyć termoizolacyjność bramy segmentowej nawet o 15%. Za najcieplejsze uchodzą bramy segmentowe, mimo wynikających z ich konstrukcji nieszczelności w miejscach połączeń poszczególnych segmentów, ponieważ umieszcza się tam dodatkowe uszczelki – one bowiem dopełniają pożądaną hermetyczność.

Dobrze uszczelniona brama powinna być też wyposażona w możliwie najszybszy napęd – im jest on szybszy, tym mniej ciepła ucieknie z garażu podczas jego otwierania i zamykania. 

Ciepły montaż bramy

Energooszczędność bramy zależy także od sposobu montażu. Systemem dodatkowo ograniczającym straty energii cieplnej jest montaż ościeżnicy z zastosowaniem przegrody termicznej między ościeżnicą a ścianą budynku. Dzięki tej przegrodzie elementy konstrukcyjne bramy nie stykają się bezpośrednio ze ścianą, co minimalizuje powstawanie mostków cieplnych, będących przyczyną zwiększonych strat ciepła. 

Zdjęcia: Hörmann, Wiśniowski

Czytaj także