Artykuł: Grupa SILIKATY - Ciepłe ściany silikatowe w domach energooszczędnych

Grupa SILIKATY - Ciepłe ściany silikatowe w domach energooszczędnych

Budowanie  jednorodzinnego domu energooszczędnego to nie tylko moda, ale i realne korzyści finansowe. Z jednej strony wznosząc dom niskoenergetyczny lub pasywny oszczędzamy na jego eksploatacji. Z drugiej strony możemy na jego wybudowanie uzyskać dopłatę w wysokości nawet 50 tys. zł. Ściany z silikatów bardzo dobrze akumulują ciepło, umożliwiając zniwelowanie skutków szybkich zmian temperatury w zimie przy spadku, a latem przy wzroście temperatur na zewnątrz budynku. Swoją dobrą zdolność do akumulacji ciepła zawdzięczają swojej dużej gęstości od 1400 do 2200 kg/m³. W zimie dokładne przewietrzenie pomieszczeń w prawidłowo ogrzanym budynku ze ścianami z silikatów nie powoduje obniżenia temperatury powietrza, zmagazynowane w ścianach ciepło przez długi czas gwarantuje utrzymanie temperatury w pomieszczeniach. 

Komfort cieplny w pomieszczeniach mieszkalnych to stan, w którym nie odczuwamy ani uczucia ciepła, ani zimna. Oznacza to, że nie występuje żadne niepożądane chłodzenie ciała przez przeciągi lub chłód promieniujący ze ścian lub podłogi. Zimą temperatura określana jako komfortowa to 21ºC i jest średnią pomiędzy temperaturą powietrza w pomieszczeniu a temperaturą ścian i podłogi. Ciepła ściana zewnętrzna o temp. 20ºC pozwala utrzymać temperaturę pomieszczenia na poziomie 22ºC. Chłodna ściana zewnętrzna o temp. 16ºC, zmusza do podgrzania pomieszczenia o 4ºC do temperatury 26ºC. Podniesienie temp. o 1ºC to wzrost kosztów ogrzewania o 6%, czyli zwiększenie kosztów ogrzewania 24%.

W dobie drożejących kopalnych surowców energetycznych, coraz większy nacisk kładzie się na pozyskiwanie energii ze źródeł ekologicznych. Zastosowanie paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła i rekuperacji będzie efektywne, gdy doprowadzimy do jak najmniejszych strat ciepła wynikających z konstrukcji budynku i użytych do jej budowy materiałów. Jednym z ważniejszych parametrów, na który zwraca się szczególną uwagę jest izolacyjność termiczna ścian. Im więcej w nią zainwestujemy, tym mniej będzie nas kosztować zakup instalacji ogrzewania domu opartej o tzw. Odnawialne Źródła Energii.

O izolacyjności cieplnej ściany decyduje rodzaj materiału użytego do budowy oraz grubość przegrody. Tak zwany współczynnik przenika ciepła dla przegród zewnętrznych oblicza się zgodnie obowiązującymi ustawowo normami, a jego maksymalna wartość zaktualizowana została w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, które wprowadziło znaczące zmiany związane z koniecznością budowania coraz bardziej energooszczędnych domów. W przypadku ścian zewnętrznych do obliczenia ich izolacyjności sumuje się grubość bloczków i izolacji. W przypadku np. domu jednorodzinnego najwyższą efektywność można uzyskać stosując ścianę dwuwarstwową wykonaną z bloczków silikatów SILIKAT A18 o grubości 18 cm i izolacji o grubości 30 cm

Wysoki komfort 

Na komfort mieszkania ma wpływ izolacyjność akustyczna, czyli zdolność poszczególnych elementów budynku do zapobiegania przenoszeniu się dźwięków zarówno zewnętrznych (np. ruch uliczny), jak i wewnętrznych (np. rozmowy domowników). "Ciche” ściany najłatwiej i najtaniej jest wykonać z materiałów ciężkich – im bardziej masywna ściana, tym trudniej wprawić ją w wibrację czy drgania. Drgania wywołane dźwiękami (hałasem) wędrują po ścianach i docierają do pomieszczeń nawet bardzo od siebie oddalonych. Z silikatów, które mają dużą masę można w łatwy sposób wybudować ściany budynku o wysokiej izolacyjności akustycznej, gwarantując ciszę wewnątrz pomieszczeń. Zastosowanie elementu murowego SILIKAT A PLUS grubości 18 cm daje możliwość osiągnięcia izolacyjności akustycznej na poziomie powyżej 53 dB. Stosowanie tanich, nieodpowiednich materiałów oraz nieprawidłowych rozwiązań projektowych, a także błędy wykonawcze powodują, że w naszych domach słyszymy ruch uliczny i odgłosy z sąsiednich posesji. Stajemy się przez to mimowolnymi uczestnikami życia osiedla. 

Dobry klimat pomieszczeń - silikaty to wyroby wapienno-piaskowe produkowane z naturalnych surowców takich jak piasek (90%), wapno (7%) oraz woda (3%). Podczas produkcji piasek i wapno nasycone parą wodną twardnieją tworząc "sztuczny kamień”. Dzięki temu nie emitują szkodliwych związków chemicznych i mają najniższy poziomie zawartości szkodliwych pierwiastków promieniotwórczych – kilkakrotnie niższym od tego którym charakteryzują się inne popularne materiały budowlane. Ze względu na silny odczyn zasadowy silikaty posiadają wysoką odporność na korozję biologiczną, zapobiegają rozwojowi grzybów i flory bakteryjnej. Korzystny współczynnik paroprzepuszczalności i wysoka akumulacja ciepła korzystnie wpływają na stabilizację wilgotności i temperatury powietrza w pomieszczeniach. Szczególnie jest to odczuwalne w czasie letnich upałów. 

Niska nasiąkliwość - silikaty charakteryzują się najniższą nasiąkliwością, od 10 do 16 %, a to w porównaniu z innymi materiałami dostępnymi na rynku, daje im najlepszy wynik. Ściany zewnętrzne z silikatów można więc bez obaw pozostawić jako nieotynkowane. Nie ulegną one bowiem degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych i będą również odporne na zamarzanie

Dokładność wymiarowa elementów murowych silikatowych oraz systemowe rozwiązania pozwalają na wyeliminowanie podczas budowy pracochłonnych docięć oraz murowanie zarówno na cienką spoinę (klejenie) jak też grubą spoinę (tradycyjnie). Mur z silikatów ma bardzo dużą odporność na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne. Prawidłowo wykonane mury z silikatów ze względu na dokładności wymiarowe poszczególnych bloczków stanowią bardzo dobre podłoże do układania płytek ceramicznych i uzyskania prostych i równych powierzchni. Mur z silikatów jest bardzo dobrym podłożem do prostego mocowania nawet znaczących obciążeń, co jest bardzo ważne szczególnie w okresie eksploatacji. 

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 

Czytaj także