Artykuł: Ceramiczny system kominowy Twister - CRH Klinkier

Ceramiczny system kominowy Twister - CRH Klinkier

Kanały dymowe – służą do podłączania do nich kotłów i kominków na paliwa stałe. Ich przekrój nie może być mniejszy niż 14x14 cm lub – w przypadku kanałów okrągłych – niż 15 cm. Każde urządzenie musi być podłączone do oddzielnego kanału.

Kanały spalinowe – odprowadzają produkty spalania z gazowych lub olejowych urządzeń grzewczych. Za przewody spalinowe uznawane są również kanały odprowadzające powietrze z okapów kuchennych. Przekrój kanałów murowanych nie może być mniejszy niż 14x14 cm. Wewnętrzna powierzchnia kanału, w przypadku możliwości wykraplania się wody ze spalin, musi być odporna na agresywne oddziaływanie kondensatu.

Kanały wentylacyjne – służą do odprowadzania powietrza w systemie wentylacji grawitacyjnej. Ich przekrój zgodnie z przepisami nie może być mniejszy niż 160 cm². Najmniejszy spotykany w praktyce przekrój kanału to 10x10 cm. Pojedynczy kanał wentylacyjny może odprowadzać powietrze tylko z jednego pomieszczenia.

Przez wiele lat najpopularniejszymi kominami były kominy murowane z cegły pełnej. Wraz z rozwojem techniki grzewczej oraz projektowaniem coraz to oszczędniejszych pieców, generujących coraz niższe temperatury spalin, kominy tradycyjne są wypierane przez bardziej odporne na agresywne środowisko i prace w wilgotnych warunkach kominy prefabrykowane. 

Przykładem takiego komina jest Ceramiczny System Kominowy TWISTER. Zalety systemu:

 • Innowacyjność - jedyny w Polsce w pełni ceramiczny system kominowy złożony z ceramicznej rury szkliwionej i pustaków ceramicznych.
 • Zrewolucjonizowany system przewietrzania - pierwszy na rynku obwodowy system wentylacji. Szkliwione rury wewnętrzne - szkliwienie eliminuje osiadanie osadów i poprawia ciąg w kominie.
 • Szkliwione rury wewnętrzne - szkliwienie ogranicza osiadanie osadów i poprawia ciąg w kominie.
 • Doskonała izolacja - dzięki twardej wełnie mineralnej z łączeniami na zakład, której modułowa budowa zapewnia nie tylko prosty montaż, ale również dokładną izolację.
 • Pełna kwasoodporność - przewyższająca wymagania stawiane wyrobom kominowym dzięki zastosowaniu wysokiej jakości ceramiki i elementów wykończeniowych z blachy kwasoodpornej.
 • Uniwersalność - do pieców nisko - i wysokotemperaturowych oraz do wszystkich rodzajów paliw.
 • Łatwość montażu - dzięki modułowej budowie i kompletnemu zestawowi elementów tworzących gotowe rozwiązanie. Lekkość i idealne dopasowanie obu części składających się na kompletny pustak ułatwiają nie tylko montaż, ale również kontrolę poprawności wykonania całego systemu w poszczególnych jego etapach.
 • Zakres temperatur spalin - do 600 stopni C.

Średnice przewodu kominowego dobiera się na podstawie informacji o:

 • wysokości przewodu [m] (od miejsca przyłączenia pieca do wylotu z komina)
 • rodzaju stosowanego paliwa (gaz / drewno / węgiel)
 • mocy znamionowej pieca podawanej w [kW] i/lub
 • zapotrzebowaniu na ciąg [kPa]

Trzon komina stanowi ceramiczny, kwasoodporny wkład składający się z odcinków o 50 cm długości, łączonych kielichowo za pośrednictwem ognio- i kwasoodpornej zaprawy szamotowej. Wkład ocieplony jest płatami wełny mineralnej i obudowany ceramicznym pustakiem obudowy. Komin występuje w trzech średnicach 140, 180 i 200 mm co pozwala na optymalny dobór średnicy komina do każdego rodzaju pieca.

Przygotowanie elementów systemu

Przed rozpoczęciem montażu systemu, należy określić wysokość przyłącza rury spalinowej pieca grzewczego do profilu przyłączeniowego. Wysokość tę można regulować wysokością cokołu lub profilem 1/2 profilu podstawowego. Zakres regulacji to 25 cm. Przyłączenia urządzenia grzewczego do systemu można dokonać po uzyskaniu trwałego połączenia poszczególnych elementów szkliwionego wkładu ceramicznego. Rozruch i eksploatację komina można rozpocząć minimum po 7 dniach od zakończenia montażu komina. Przed rozpoczęciem eksploatacji systemu musi zostać dokonany odbiór kominiarski komina. Odbiór ten musi zostać zakończony podpisaniem protokołu dopuszczającego go do użytkowania. Odbiór komina przez osobę uprawnioną (mistrza kominiarskiego) jest jednym z warunków uzyskania gwarancji producenta. Ceramiczne pustaki obudowy należy murować na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej marki M5. Należy starać się utrzymywać jednakową grubość spoiny (~10 mm), uważając jednocześnie, by nie zanieczyścić zaprawą kanałów wentylacyjnych.

Obudowa profilu wyczystkowego. Zewnętrzną część systemu kominowego stanowią ceramiczne pustaki obudowy. Kompletny pustak składa się z dwóch części łączonych ze sobą na tzw. wpust. Specjalnie dobrane wymiary pełnego pustaka (380 x 380 mm) pozwalają na jego łatwe i estetyczne obudowanie cegłą klinkierową bez konieczności jej dodatkowej obróbki. W skład systemu wchodzą szkliwione profile ceramiczne (profil dolny, profil wyczystkowy, profil przyłączeniowy), których złożony kształt wymusza konieczność nadania także odpowiedniego kształtu pustakom obudowy. Pustaki przeznaczone do obudowy profilu wyczystkowego należy odpowiednio dopasować i dociąć. Przed wbudowaniem pustaki należy złożyć “na sucho” bez zaprawy i sprawdzić poprawność wykonania otworów przez dopasowanie kratki wentylacyjnej oraz drzwiczek rewizyjnych. Płaty wełny po docięciu i złożeniu powinny dokładnie i szczelnie przylegać do profilu wyczystkowego. Pierwszą warstwę wełny należy dodatkowo mocno opiąć opaską zaciskową wchodzącą w skład wyposażenia systemu. Na warstwie tej opierać się będą kolejne warstwy izolacji termicznej komina.

Obudowa profilu przyłączeniowego. Pustakami należy obudować profil przyłączeniowy. Wymiar i kształt tak przygotowanych elementów jest uniwersalny - niezależnie od zastosowanej średnicy wkładu ceramicznego. Otwory należy wycinać za pomocą piły tarczowej z wykorzystaniem tarczy do kamienia. Trzeba pamiętać, aby pustak drugiej warstwy obrócić o 90 stopni w stosunku do pustaka położonego poniżej. Każde dwie połówki pustaka należy spiąć spinkami stanowiącymi wyposażenie zestawu podstawowego. Płat wełny należy ułożyć na równej powierzchni, następnie określić jego geometryczny środek i markerem wykreślić poziomą linię. Załączony do zestawu szablon przyłożyć do krawędzi płata tak, by linia na szablonie pokryła się z linią wcześniej narysowaną na wełnie. Odrysować i odciąć wyznaczony szablonem kształt. Średnica otworu jest uzależniona od średnicy zastosowanego wkładu ceramicznego (ø140, ø180 lub ø200). Płat czołowy wełny posiada wymiar 260 x 580 mm oraz fabrycznie wycięty otwór o średnicy D ø180, ø220 lub ø240. Uchwyty utrzymują płat we właściwym położeniu.

Montaż systemu

Etap I   Na cokole na zaprawie cementowej osadzić profil dolny oraz docięte pustaki. Elementy wypośrodkować i wypoziomować. Kielich profilu wypełnić zaprawą kwasoodporną tak, by nie dopuścić do wypłynięcia jej do wnętrza przewodu. Pustaki połączyć za pomocą spinek stalowych. Za pomocą wzornika równomiernie rozłożyć zaprawę klejową. Dopasować kratkę wentylacyjną. Kratkę założyć po wymurowaniu całego komina. 

Etap II  Nałożyć drugą warstwę pustaków obudowy, połączyć spinkami oraz nałożyć zaprawę. Na górną część profilu wyczystkowego założyć płaty wełny mineralnej i spiąć załączoną opaską zaciskową tak, by wełna nie miała możliwości przesuwu w pionie. Zwilżyć kołnierz profilu i nałożyć na profil dolny. Mokrą gąbką usunąć z wnętrza przewodu nadmiar zaprawy. Przestrzeń między profilem a pustakiem wypełnić płatami wełny mineralnej. Nałożyć trzecią warstwę pustaków obudowy oraz zaprawę klejową. Dopasować drzwiczki rewizyjne i ustalić położenie kołków mocujących. Kołki zatopić w zaprawie. Drzwiczki zamontować po wymurowaniu komina.

Etap III   Nałożyć kolejną warstwę pustaków obudowy wraz z zaprawą. Zwilżyć kołnierz profilu przyłączeniowego i nałożyć na profil wyczystkowy. Mokrą gąbką usunąć z wnętrza przewodu nadmiar zaprawy. Przestrzeń między profilem a pustakiem wypełnić płatami wełny mineralnej. Nałożyć następną warstwę pustaków obudowy oraz zaprawę klejową. Osadzić na zaprawie kwasoodpornej profil podstawowy. Powtarzać kolejno wszystkie czynności aż do osiągnięcia żądanej wysokości.

Etap IV   Przy przejściu komina przez strop należy wytworzyć dylatację tak, by pozwolić na swobodną pracę trzonu kominowego i płyty stropowej. Odstęp pomiędzy obudową komina a płytą powinien wynosić minimum 2 cm. Wolną przestrzeń należy szczelnie wypełnić wełną mineralną.

Etap V   Ostatni profil podstawowy powinien wychodzić ponad pustak obudowy około 25 cm. Na profil nałożyć kołnierz uszczelniający, stanowiący jednocześnie szalunek tak, by oparł się podstawą na pustaku obudowy zasłaniając otwory wentylacyjne pustaka. Tak przygotowany element zalać zaprawą cementową, a po jej związaniu krawędzie uszczelnić silikonem. Krawędź kołnierza uszczelniającego powinna wystawać ponad płytę minimum 5 cm. Do wystającego końca rury ceramicznej wsunąć czapę, aż do oparcia się jej na ograniczniku kołnierza i zatrzasnąć klamrę spinającą. 

Ceramiczny system kominowy Twister - film instruktażowy

.

.

Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu. Powyższe wymagania uważa się za spełnione, jeżeli wyloty wykonane są według następujących zasad:

• przy dachach płaskich o kącie nachylenia połaci dachowej nie większym niż 12°, niezależnie od konstrukcji dachu, wyloty przewodów powinny znajdować się co najmniej 0,6 m powyżej poziomu kalenicy lub obrzeży budynku przy dachach wgłębionych.

• przy dachach stromych o kącie nachylenia połaci dachowej powyżej 12° i pokryciu łatwo zapalnym, wyloty przewodów powinny znajdować się na wysokości co najmniej 0,6 m powyżej poziomu kalenicy, a niepalnym wyloty przewodów powinny znajdować się co najmniej 0,30 m powyżej powierzchni dachu oraz w odległości co najmniej 1,0 m od tej powierzchni mierząc w kierunku poziomym.

Dla zapewnienia sztywności poziomej komina na wysokości przejścia przez dach, a jednocześnie oddylatowania komina od konstrukcji budynku należy wykonać jego właściwe mocowanie do więźby dachowej. Z kształtowników (kątownik lub ceownik) wykonać stalowy ruszt obejmujący komin mocowany do krokwi, pozwalający na swobodną pracę komina, ograniczający jednocześnie jego odchylenia od pionu. Kształtowniki można mocować z dowolnej strony krokwi. Między rusztem a kominem należy zachować 5 mm odstępu z każdej strony. W celu poprawienia estetyki komina ponad połacią dachową można go otynkować lub obudować cegłą. Bazując na wieloletnim doświadczeniu zalecamy aby ponad połacią dachu stosować do tego celu cegłę klinkierową pełną. Obmurówkę komina można wykonać od stropu ostatniej kondygnacji lub oprzeć ją na płycie wspornikowej przygotowanej na placu budowy. 

Ceramiczny system kominowy Twister może być stosowany do:

 • pieców tradycyjnych z otwartą komorą spalania (powietrze potrzebne do procesu spalania pobierane jest z pomieszczenia)
 • pieców z zamkniętą komorą spalania (powietrze potrzebne do procesu spalania doprowadzane jest z zewnątrz)
 • kotłów kondensacyjnych (urządzenia, które oprócz ciepła wytworzonego w procesie spalania odzyskują część energii zawartej w ulatujących spalinach)
 • do pieców na paliwo stałe, ciekłe i gazowe.

Aplikacja "Kalkulator Twister" - zapotrzebowanie materiałowe

Czyszczenie komina

O przewody kominowe należy dbać i poddawać je okresowej kontroli. W Polsce częstotliwość oraz zakres przeglądów reguluje Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, które określa, że w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych przynajmniej raz na 3 miesiące, a paliwa płynnego i gazowego raz na 6 miesięcy.

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 

Czytaj także