Artykuł: Budowa domu z inwestorem zastępczym

Budowa domu z inwestorem zastępczym

Jeśli nie czujemy się na siłach lub nie mamy czasu kontrolować budowy domu, możemy skorzystać z pomocy fachowca – inwestora zastępczego. To osoba lub firma, która działa na nasze zlecenie i w naszym interesie. Zadaniem inwestora jest organizacja i koordynacja procesu budowlanego.

Inwestor zastępczy jest naszym partnerem, który w naszym imieniu dopilnuje budowy domu i związanych z nim formalności. Nie musimy się martwić praktycznie o nic i na placu budowy być gościem, gdyż inwestor zastępczy w naszym imieniu załatwi wszystkie sprawy urzędowe  (np. uzyska zezwolenie na rozpoczęcie budowy, pozwolenie użytkowania czy pozwolenia na użytkowanie obiektu) i dopilnuje procesu budowy.

Kto może być inwestorem zastępczym?

Inwestorem zastępczym może być zarówno osoba fizyczna, jak i przedsiębiorca. Funkcję tę może pełnić także kierownik budowy lub projektant. Ważne, aby miał on wiedzę oraz doświadczenie w kierowaniu procesem budowy.

Zakres obowiązków inwestora zastępczego

Zakres obowiązków inwestora zastępczego zależy od tego, jak skonstruowana jest umowa o zastępstwo inwestycyjne. Inwestorowi zastępczemu możemy powierzyć wykonywanie wszystkich czynności prawnych i usług należących do naszych obowiązków. Do jego zadań należy także przygotowanie propozycji materiałowych, przygotowanie kosztorysu, harmonogramu prac i dostaw materiałów. Inwestor zastępczy może także dokonać zakupów materiałów budowlanych, zorganizować sprzęt i zatrudnić odpowiednie ekipy stawki z wykonawcami, jednocześnie kontrolując koszty i jakość wykonywanych usług. Oczywiście inwestor zastępczy wszystkie decyzje musi podejmować w porozumieniu z inwestorem. Powinien go także informować o przebiegu inwestycji, a szczególnie o okolicznościach zagrażających jej prawidłowej realizacji. Ma też obowiązek za każdym razem uzyskiwać zgodę inwestora bezpośredniego na zmianę ustalonego z nim sposobu wykonywania czynności objętych umową o zastępstwo inwestycyjne oraz na zmianę sposobu wykonywania inwestycji ustalonego w dokumentacji projektowej. Inwestor zastępczy ma obowiązek wydać inwestorowi bezpośredniemu wszystko, co dla niego uzyskał realizując dla niego umowę (np. materiały budowlane czy sprzęt) i co najważniejsze, po zakończeniu przekazać wykonane roboty budowlane (obiekt) razem z odpowiednią dokumentacją wymaganą przepisami. 

Natomiast do obowiązków inwestora bezpośredniego należy sfinansowanie całego procesu inwestycyjnego, wypłata wynagrodzenia i zwrot poniesionych kosztów  inwestorowi zastępczemu oraz zwolnienie inwestora zastępczego od zobowiązań, które ten zaciągnął w imieniu własnym w celu realizacji inwestycji.

Odpowiedzialność inwestora zastępczego

Do obowiązków inwestora zastępczego należy zapewnienie prawidłowego przebiegu inwestycji, a nie osiągnięcie rezultatu w postaci jej zrealizowania – dlatego odpowiada on zarówno za niewykonanie, jak i nienależyte wykonanie czynności określonych umową. W przypadku niezachowania należytej staranności w wykonywaniu zobowiązań umownych inwestor zastępczy ponosi odpowiedzialność za szkodę inwestora bezpośredniego powstałą w ich wyniku. Oczywiście może się bronić, ale musi udowodnić, że powstałe szkody wystąpiły mimo wykonywania przez niego starannie swoich obowiązków i nie mógł ich usunąć ani zapobiec ich skutkowi.

Czego nie wolno inwestorowi zastępczemu

Inwestor zastępczy nie może dokonywać wydatków bezużytecznych, a szczególnie przekraczających wysokość nakładów ustalonych w dokumentacji inwestycji. Nie wolno mu także używać rzeczy i pieniędzy inwestora bezpośredniego we własnym interesie.

Koszt zatrudnienia inwestora zastępczego

Pamiętajmy, że inwestor zastępczy nie pracuje za darmo. Koszty, jakie trzeba będzie ponieść na obsługę inwestycji ze wsparciem inwestora zastępczego, mieszczą się w przedziale od 5 do 10% całkowitej wartości robót budowlanych w całym projekcie.

Zdjęcia: Fotolia.com

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 

Czytaj także