Artykuł: Budowa domu w 2020 roku – nowe przepisy budowlane

Budowa domu w 2020 roku – nowe przepisy budowlane

Prawo budowlane od kilku już lat nieustannie się zmienia. Obecnie inwestor nie ma już obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę domu – wystarczy zgłoszenie budowy domu. A jakie zmiany przyniosła najnowsza nowelizacja Prawa budowlanego i Prawa ochrony środowiska?

Najnowsze zmiany w Prawie budowlanym oraz niektórych innych ustawach dotyczą m.in. pozwoleń na budowę i bezpieczeństwa pożarowego oraz samowoli budowlanych. Mają na celu przede wszystkim zmniejszenie liczby dokumentów potrzebnych na etapie składania wniosku pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia), ograniczenie biurokracji, przyspieszenie prac urzędów, doprecyzowanie przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne, zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego oraz usprawnienia przebiegu procesu inwestycyjnego.

Nowelizacja Prawa budowlanego w 2020 roku

Obecna nowelizacja prawa budowlanego zwalnia inwestorów z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę przydomowego tarasu naziemnego o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz instalacji gazowej na zewnątrz lub wewnątrz budynku. Natomiast z obowiązku zgłoszenia zwolniona została budowa urządzeń melioracji wodnej. Ponadto nowelizacja zmniejsza ilość dokumentów wymaganych podczas uzyskiwania pozwolenia na budowę. Projekt budowlany będzie składał się z projektu zagospodarowanie działki lub terenu, projektu technicznego i projektu architektoniczno-budowlanego. Inwestor składając wniosek o pozwolenie na budowę domu, będzie musiał złożyć 3 kopie projektu (dotychczas wymagane były 4), dodatkowo projekt techniczny trzeba będzie złożyć dopiero z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub ze zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych w urzędzie miasta lub gminy (w wydziale architektury i nadzoru budowlanego). Ponadto do tej pory nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę czy o pozwoleniu na użytkowanie można było stwierdzić po upływie wielu lat. Nowe prawo wprowadziło w tym zakresie granicę – jeśli od daty doręczenia lub ogłoszenie którejś z tych decyzji upłynęło 5 lat, to decyzji tych nie będzie można już podważyć i w konsekwencji utracić pozwolenia.

Nowelizacja przewiduje konieczność uzyskania ekspertyzy rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych przy zmianie sposobu użytkowania budynku wpływającej na bezpieczeństwo pożarowe. Sytuacja będzie dotyczy szczególnie tych budynków mieszkalnych czy mieszkań, które zostaną przekształcone na miejsce użyteczności publicznej, gdzie wymagany jest inny poziom bezpieczeństwa pożarowego.

Ułatwienia dotyczą także legalizacji samowoli budowlanych – jednak tych, których budowę zakończono minimum 20 lat temu. Aby je zalegalizować, trzeba będzie przedstawić ekspertyzę techniczną potwierdzającą, że obiekt może być bezpiecznie użytkowany, wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, złożyć oświadczenie o terminie zakończenia budowy i oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Legalizacja tak jak obecnie będzie wymagała wniesienia opłaty legalizacyjnej.

Nowelizacja Prawa ochrony środowiska w 2020 roku

Również w Prawie ochrony środowiska wprowadzono zmiany. Proekologiczne zmiany dotyczą ogrzewania budynkówo ile jest to technicznie i ekonomicznie możliwe, to inwestor ma obowiązek podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej. Obowiązek ten dotyczy nowo budowanych domów oraz przebudowywanych w stosunku do których niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Osoby budujące domy lub je przebudowujące występując o pozwolenie na budowę będą musiały dołączyć do wniosku oświadczenie projektanta o tym, czy istnieje możliwość podłączenie inwestycji do sieci ciepłowniczej. Istnieje jednak pewne odstępstwo – jeśli inwestor zdecyduje się zamontować w budynku ekologiczne źródło ciepła (czyli pompę ciepła, kocioł na biomasę, systemy grzewcze wykorzystuje energię wiatrową, słoneczną lub geotermalną) jest z tego obowiązku zwolniony. Zmiana ta ma na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

zdjęcia: pixabay.com

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

Czytaj także

Zamów nasz newsletter i bądź na bieżąco z aktualnymi trendami w budownictwie jednorodzinnym! 

Na naszym portalu znajdziesz wskazówki, jak przygotować się do budowy domu i sprawnie przejść przez wszystkie jej etapy. Dowiesz się też wszystkiego o nowoczesnej organizacji budowy. W jednym miejscu uzyskasz profesjonalnie wyselekcjonowaną wiedzę z rynku materiałów budowlanych, która pozwoli Ci wybrać produkty wysokiej jakości, sprawdzone przez innych inwestorów. U nas poznasz sposoby, jak zrealizować swoje przedsięwzięcie szybko i bez błędów!