Artykuł: Bezpieczne przechowywanie materiałów budowlanych na placu budowy

Bezpieczne przechowywanie materiałów budowlanych na placu budowy

Najwięksi wrogowie materiałów budowlanych to zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura (w zależności od rodzaju materiału), wilgoć, nasłonecznienie oraz złodzieje. Wszystkie te zagrożenia mogą się przytrafić naszym materiałom zarówno podczas transportu, jak i podczas ich przechowywania. Jak więc bezpiecznie składować materiały budowlane na placu budowy?

Najlepiej kupować materiały budowlane tak, by były wykorzystywane na bieżąco i nie zalegały na placu budowy zbyt długo. Skład, który podjął się realizacji zamówienia, nie musi dostarczyć wszystkich materiałów jednocześnie. Dostawy mogą być realizowane na życzenie w terminach ściśle określonych przez harmonogram budowy. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Zdarzają się nieprzewidziane przerwy w budowie, często też na placu budowy musimy składować niewykorzystane materiały budowlane. Planując np. przerwanie budowy na zimę, musimy pamiętać o rozważnym kupowaniu materiałów, tak by niewykorzystane nie były narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne. Należy też uważać przy zakupie materiałów z wyprzedzeniem, gdy zamierzamy zamknąć jakiś etap budowy w jednym sezonie. Szczególnie nie poleca się kupowania z wyprzedzeniem chemii budowlanej (np. cementu, gipsu, klejów w proszku), wełny mineralnej i styropianu, ponieważ nieprawidłowo składowane mogą zawilgotnieć i stracić swe właściwości.

Składowanie materiałów budowlanych na odpowiednim podłożu

Materiały budowlane powinniśmy składować tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach. Przede wszystkim podłoże musi być odpowiednio przygotowane – powinno być równe, utwardzone i odwodnione, aby zapobiec przestojom wody w miejscu składowania. Do wyrównania terenu najlepiej użyć materiałów, które pozwalają na łatwe przesiąkanie wody do gruntu. Teren powinien być także przewiewny, aby zapewnić dobrą wentylację składowanych materiałów. Niedopuszczalne jest opieranie składowanych materiałów o parkany, budynki, słupy linii napowietrznych. Podczas składowania powinniśmy zachować minimum 0,75 m od ogrodzeń lub zabudowań i 5,0 m – od stałego stanowiska pracy.

Miejsce składowania materiałów budowlanych

Sposoby magazynowania poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych zależą od ich wrażliwości na wpływy atmosferyczne (temperatura, nasłonecznienie, wilgotność itp.).

Na placach budowy dominują stanowiska otwarte. Są to place składowe, przeznaczone do magazynowania materiałów, które nie wymagają zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi.

Niektóre materiały muszą być osłonięte przed opadami atmosferycznymi i promieniami słońca, ale nie wymagają przechowywania w określonej temperaturze lub wilgotności. W takim przypadku na placu budowy powinien pojawić się magazyn półzamknięty. Jego funkcję mogą pełnić wiaty, plandeki, przykrycia z blachy falistej lub tworzyw sztucznych.

Jednak znaczna część materiałów budowlanych wymaga przechowywania w magazynach zamkniętych. Za magazyn może posłużyć szopa z drewna, która już znajduje się na placu budowy czy piwnica, pod warunkiem, że jest dobrze izolowana, wentylowana, nie panują w niej temperatury ujemne i nie jest zawilgocona. Magazyny warto wyposażyć w przegrody, półki, drabiny, wózki ręczne i inny sprzęt, ułatwiający utrzymanie porządku. Co ważne, magazyny zamknięte powinny odpowiadać warunkom bhp i sanitarnym ustalonym przez Państwowy Nadzór Budowlany w porozumieniu z Ochroną Przeciwpożarową i Inspekcją Sanitarną.

Szczegółowe wymagania dotyczące składowania materiałów budowlanych

Cement cement w workach należy przechowywać w magazynach suchych, zamkniętych, w stosach do 10 warstw. Minimalna odległość od ściany wynosi 15 cm. Materiały workowane układamy krzyżowo. Powierzchnia składowania powinna być wyprowadzona ponad poziom terenu na 15-20 cm.

Gips – składujemy w pomieszczeniach zamkniętych, suchych w odległości od ścian zewnętrznych 0,5 m, w stosach ułożonych krzyżowo do 10 worków.

Kruszywa budowlane, np. piasek, pospółka, żwir – składujemy je w pryzmach z zachowaniem kąta naturalnego usypu tych materiałów. Powinniśmy zapewnić im wyrównane podłoże – najlepsze jest betonowe. 

Cegły i pustaki ceramiczne – przechowujemy na wyrównanym i utwardzonym gruncie. Te przywiezione luzem układamy w stosy do wysokości 2,5 m, a na paletach – jednowarstwowo.

Pustaki ceramiczne stropowe – najlepiej układać je na paletach warstwami do wysokości 1,5 m.

Elementy ścienne i stropowe wapienno-piaskowe – składujemy na paletach ustawianych w dwóch warstwach lub luzem, układamy je w stosy do wysokości 2 m.

Elementy ścienne i stropowe z betonu komórkowego – przechowujemy pod wiatą na paletach. Przy ręcznym składowaniu maksymalna liczba warstw to 8, warstwy powinny się krzyżować.

Materiały prefabrykowane betonowe – materiały wielkowymiarowe składuje się na podkładach lub kozłach, oddzielając je od siebie przekładkami z miękkiego materiału, np. płyty pilśniowej.

Wełna mineralna – przechowuje się ją w magazynach zamkniętych, wentylowanych. Worki układa się warstwami do wysokości 3 m, wyższe układanie może powodować niekorzystne sprasowanie.

Okna i drzwi –składujemy je w pozycji pionowej w miejscu nie narażonym na działanie promieni słonecznych oraz wysokiej temperatury. Powinny być przełożone tekturą lub filcem i zabezpieczone drewnianymi łatami przed osuwaniem.

Dachówki ceramiczne i cementowe – układamy rzędami w 2-5 warstwach w stosie po 250 sztuk. Poszczególne warstwy trzeba oddzielić drewnianymi przekładkami lub słomą i chronić przed deszczem, np. folią. Przy składowaniu dłuższym niż 6 tygodni w porze jesienno-zimowej trzeba je zabezpieczyć folią.

Blachodachówka – ofoliowane pakiety blachy najlepiej składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, na podporach o szerokości minimum 10 cm i wysokości 20 cm, rozmieszczonych maksymalnie co 1 m. Możemy składować paczki jedna na drugiej (maksymalnie po 3 paczki), ale pod warunkiem, że przełożymy je listwami.

Papy asfaltowe (bitumiczne) – rolki najlepiej składować jednowarstwowo w pozycji pionowej w magazynie zamkniętym.

Zdjęcia: AHA, Fotolia.com, Solbet

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

Czytaj także

Zamów nasz newsletter i bądź na bieżąco z aktualnymi trendami w budownictwie jednorodzinnym! 

Na naszym portalu znajdziesz wskazówki, jak przygotować się do budowy domu i sprawnie przejść przez wszystkie jej etapy. Dowiesz się też wszystkiego o nowoczesnej organizacji budowy. W jednym miejscu uzyskasz profesjonalnie wyselekcjonowaną wiedzę z rynku materiałów budowlanych, która pozwoli Ci wybrać produkty wysokiej jakości, sprawdzone przez innych inwestorów. U nas poznasz sposoby, jak zrealizować swoje przedsięwzięcie szybko i bez błędów!