Artykuł: System podwieszanych sufitów Knauf

System podwieszanych sufitów Knauf

Dla stropów nad pomieszczeniami o różnych temperaturach użytkowych bardzo ważną rolą oprócz funkcji konstrukcyjnej jest izolacyjność cieplna stropu. Izolacje cieplna układamy przeważnie pomiędzy legarami lub belkami nośnymi stropu lub tez od strony pomieszczeni chłodniejszego. Inną funkcją stropu jest kształtowanie czasu pogłosu czyli pochłanianie dźwięku w pomieszczeniu oraz kształtowanie izolacyjności akustycznej stropu. Możemy to kształtować poprzez konstrukcję stropu (dźwięki uderzeniowe + powietrzne) i sufitu podwieszonego (pochłanianie dźwięku). Wybór optymalnej izolacji to bardzo odpowiedzialna decyzja. Jej skutki znajdą odzwierciedlenie w przyszłości dla mieszkańców domu. Porównanie wymaga uwzględnienia kilku ważnych czynników, których prawidłowa analiza zagwarantuje nam zdecydowanie więcej niż dożywotnią gwarancję energooszczędnego, ekonomicznego w eksploatacji, dobrze wentylowanego i bezpiecznego pod względem odporności na czynniki zewnętrze, jak hałas i ogień, budynku. Naturalna wełna mineralna Knauf Insulation ECOSE®  Technology jest produkowana z naturalnie występujących i wtórnych surowców przy wykorzystaniu biotechnologii łączenia włókien bazującej na naturalnych komponentach, wolnej od formaldehydu, fenolu i akrylu, bez dodatku sztucznych barwników oraz substancji rozjaśniających. ECOSE® Technology to innowacyjna biotechnologia łączenia włókien, bazująca na szybko odnawialnych surowcach zamiast ropopochodnych substancjach chemicznych. Dzięki obniżonej energii skumulowanej wpływa na doskonałą charakterystykę środowiskową produktu i przyczynia się do polepszenia stanu środowiska, powietrza w samym budynku i rozwoju zrównoważonego w budownictwie. Przeznaczona zarówno do izolacji cieplnej i akustycznej, posiada doskonałe parametry techniczne, jest bardziej trwała i wytrzymała, zapewnia ochronę przeciwpożarową, spełnia normy zdrowia i bezpieczeństwa (wełna miła w dotyku i mniej pyląca). 

Parametry techniczne wełny mineralnej Knauf Insulation

.

Elastyczność. Jedną z zalet wełny mineralnej szklanej w ECOSE® Technology jest większa kompresja, która zapewnia lekkość izolacji i gwarantuje duże oszczędności transportowe poprzez więcej m2 w opakowaniu i 30-40% mniej czasu poświęconego na noszenie produktu z samochodu do miejsca aplikacji. Produkty z naturalnej wełny mineralnej Knauf Insulation w ECOSE® Technology osiągają swoja nominalną grubość po rozprężeniu i zachowują ja przez cały okres użytkowania, nie kurczą się, nie osiadają i nie tracą sowich parametrów nawet przy zmiennych warunkach wilgotnościowych. Naturalna wełna mineralna Knauf Insulation w ECOSE® Technology, dzięki wyjątkowej elastyczności i sprężystości po rozprężeniu i włożeniu płyt pomiędzy krokwie doskonale dopasowuje się do krowi poprzez tzw. mikroklik włókien na krawędziach płyt. Długie i sprężyste włókna produktów z Knauf Insulation z naturalnej wełny w ECOSE® Technology powodują wyjątkowe dopasowanie się płyt do wypełnianych konstrukcji. W ciągu całego czasu użytkowania płyty z naturalnej wełny mineralnej w ECOSE® Technology nie osiadają, a poddane mocnemu naciskowi (np. naciśnięcie butem) wracają do swojej poprzedniej postaci. Bardzo dobre właściwości izolacyjne przy niskiej gęstości  szklanej wełny mineralnej Knauf Insulation to:

  • mniejsze obciążenie konstrukcji budynku,
  • mniejsze obciążenia dla wykonawców przy układaniu izolacji,
  • mniejsza emisja CO2 przy produkcji i transporcie, czyli mniejsza energia skumulowana produktu co wpływa na lepszą ocenę środowiskową wyrobu.

Odporność na ogień. O bezpieczeństwie  bezpieczeństwie przeciwpożarowym izolacji informuje klasa reakcji na ogień. Wełna mineralna szklana i kamienna w Ecose® Technology posiadają najlepszą i najwyższą klasę reakcji na ogień A, co oznacza, że nie palą się, nie wytwarzają dymu i płonących kropli. 

Pochłanianie dźwięku i izolacyjność akustyczna. O akustyce przestrzeni świadczą takie parametry, jak wskaźnik i współczynnik pochłaniania dźwięku [charakteryzujący wykorzystaną izolację] i izolacyjność akustyczna [charakteryzujący cały element budynku, np. ścianka działowa] Produkty Knauf Insulation z  naturalnej wełny mineralnej w ECOSE® Technology posiadają najwyższą klasę pochłaniania dźwięku A. Energia jest bardzo dobrze absorbowana przez długie i cienkie włókna  wełny szklanej i poprzez drgania włókna te zamieniają fale dźwiękową w niewielką ilość energii.  

Przewodzenie ciepła. Szklana wełna mineralna w ECOSE® Technology to doskonały współczynnik przewodzenia ciepła  λ = 0,030 - 0,045 W/mK.

Hydrofobizacja. Wełna mineralna to układ włókien pokrytych spoiwem, które są hydrofobizowane zgodnie z wymaganiami EN 13162, a parametry nasiąkliwości dla wełny mineralnej szklanej i kamiennej w ECOSE Technology są takie. 

System Homeseal firmy Knauf Insulation obejmuje membrany i folie do stosowania wewnątrz i na zewnątrz domu, kołnierze uszczelniające, taśmy i masy uszczelniające przeznaczone do stosowania razem z wszystkimi elementami systemu w celu zapewnienia trwałego i wysokiej jakości rozwiązania izolacyjnego. Elementy systemu Homeseal zastosowane razem, stanowią efektywny system energooszczędnej izolacji domu, zapewniający maksymalny komfort.

.

Na początek izolacja poddasza

.

Ocieplenie dachu między i pod krokwiami jest podstawowym sposobem osiągnięcia minimalnych wymagań cieplnych dla dachu standardowego. Montaż izolacji poddasza użytkowego - kolejność prac:

Warstwy wstępnego krycia. Ułożenie lub sprawdzenie ułożenia membrany wstępnego krycia  np. LDS 0,04.Wszelkie połączenia z sąsiednimi ścianami czy tez wszelkie przejścia przewodów instalacyjnych czy kominowych przez połać dachu musi być dokładnie uszczelniona odpowiednimi taśmami.

Przycięcie izolacji cieplnej. W dachy z membraną wstępnego krycia wysokoparoprzepuszczlna montujemy warstwę izolacji Unifit na całej wysokości krokwi. Na całej powierzchni izolacji Unifit naniesione sa odpowiednie oznaczenia pozwalające  łatwo odmierzyć odpowiednią potrzebną szerokość wełny do zamontowania. Wełnę należy przyciąć odpowiednim nożem do wełny mineralnej na szerokość 1- 2 cm większa niż rozstaw krokwi.

Ułożenie izolacji między krokwiami. Układamy pierwszą warstwę izolacji pomiędzy krokwie zwracając uwagę na szczelne przyleganie izolacji do siebie i  do  elementów konstrukcji poddasza. W przypadku stosowania produktów z linii Unifit nie ma potrzeby dodatkowego zabezpieczenia sznurkiem.

Montaż systemowego ruszty pod płyty GK. Systemowy ruszt metalowy np. Knauf składający się z wieszaków dystansowych typu U oraz profili nośnych typu CD lub profili sprężystych TN. Wieszaki montujemy do czoła krokwi w rozstawie zalecanym przez producenta systemu.

Ułożenie drugiej warstwy izolacji. Układamy drugą warstwę izolacji pod krokwiami między listwami rusztu. Druga warstwa izolacji zmniejsza straty ciepła przez drewniane krokwie, co podnosi izolacyjność cieplną całego układu dachu.

Ułożenie foli paroizolacyjnej. Na całej powierzchni montujemy folie paroizolacyjną z 10 - 15 cm zakładem np. folia paroizolacyjna LDS 100 lub LDS 2 Silk.  Folia powinna być wypuszczona w pasie dolnym około 15 cm w dół na ściankę kolankową.

Uszczelnienie paraizolacji. Wszystkie połączenia fili należy uszczelnić taśmami izolacyjnymi  LDS Solifit lub  Soliplan. Połączenie foli z  konstrukcją murowana (np. ścianka klankowa, ścian wewnętrzna poddasza)należy uszczlenić taśmą  uszczelniającą LDS

Montaż płyt gipsowo-kartonowych. Montujemy warstwę wykończeniową z płyt gipsowo-kartonowych np. Knauf lub inne płyty wykończeniowe stosowane we wnętrzach.

Ocieplenia między krokwiami i zawieszenie sufitu

.

Ułożenie wełny mineralnej w ECOSE® Technology w trzech warstwach: pierwsza pomiędzy krokwie i druga oraz trzecia pod krokwiami, jest podstawowym sposobem osiągnięcia dachu energooszczędnego. Zalecany wariant dla konstrukcji energooszczędnej i bardzo energooszczędnej. Paroizolacja ułożona jest pomiędzy drugą i trzecią warstwą izolacji cieplnej.

Samodzielne wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych jest jedną z trudniejszych do wykonania prac w technologii suchej zabudowy. Z uwagi na konieczność podnoszenia ciężkich płyt do montażu sufitu potrzebne są minimum dwie osoby. Do wykonania sufitu podwieszanego potrzebne jest prawidłowe obliczenie ilości materiałów takich jak profile CD, profile UD, wieszaki kotwowe fix do CD, druty 250 mm z oczkiem, łączniki wzdłużne do profili CD, łączniki krzyżowe do CD, blachowkręty i kołki rozporowe, a także wełna szklana, masa szpachlowa i taśma zbrojąca do wzmocnienia połączeń na krawędziach płyt. Ilość materiałów na określoną powierzchnię sufitu można łatwo obliczyć, korzystając z Bazy Danych Systemowych BDS Knauf. Rodzaj mocowań należy dobrać do rodzaju stropu – najczęściej żelbetowego lub drewnianego. Technika montażu zależy od rozmiarów i wysokości pomieszczenia. Z kolei odległość sufitu podwieszanego od stropu ustalamy w zależności od rodzaju i wielkości instalacji, które musi on pomieścić oraz głębokości opraw świetnych montowanych w płycie. Jeśli instalacji nie ma lub jest ich niewiele (np. tylko kabel elektryczny), płaszczyznę sufitu możemy poprowadzić blisko stropu z tym, że minimalna odległość między płytą gipsową i stropem musi wynosić 45 mm. Wyznaczona linia przebiegu sufitu podwieszanego nie musi być wcale równoległa do podłogi – może on być pochylony pod kątem do stropu, posadzki oraz ścian. Przy montażu sufitu podwieszanego należy pamiętać, że jego ciężar spoczywa zarówno na stropie, jak i ścianach bocznych. Muszą mieć więc one odpowiednią nośność. Ciężar metra kwadratowego sufitu podwieszanego z pojedynczej płyty gipsowo-kartonowej to ok. 15 kilogramów, większość stropów może więc spokojnie przyjąć taki ciężar. Sprawa komplikuje się, gdy sufit musi być wykonany, np. ze względów przeciwpożarowych, z kilku warstw płyty gipsowo-kartonowej. W przypadku trzech płyt gk 12,5 mm (klasa odporności ogniowej sufitu EI 60, stropu REI 60) ciężar metra kwadratowego sufitu wzrasta do 45 kg. Może zdarzyć się, że strop nie będzie w stanie przyjąć takiego obciążenia. Wyjściem jest wtedy wykonanie sufitu bezwieszakowego z wykorzystaniem wzmocnionych profili UA (tzw. drzwiowych). Takie rozwiązanie nie obciąży stropu, tylko ściany. W tym celu należy skręcić dwa profile UA 100 w kształt dwuteownika i zamontować do ścian nośnych budynku za pomocą łączników kątowych (drzwiowych) do profili UA 100.

Izolacja akustyczna sufitów podwieszanych. Każdy sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych powinien mieć izolację akustyczną wykonaną z wełny szklanej. W przeciwnym wypadku pustka nad sufitem będzie działać nie tylko jako pudło rezonansowe, odbijając dźwięki i przenosząc je z innych pomieszczeń, ale także jako przestrzeń, przez którą w razie pożaru dym może rozprzestrzeniać się po całym budynku. W jednym i drugim wypadku wypełnienie sufitu wełną szklaną zapobiega takim sytuacjom. Osobną kwestią jest pogłos (echo). Sufit z płyt gipsowo-kartonowych tworzy bowiem dużą i gładką powierzchnię, która doskonale odbija fale dźwiękowe. Powoduje to efekt pogłosu. Aby go zmniejszyć, należy użyć płyt gipsowo-kartonowych specjalnego typu, tzw. perforowanych. Takim materiałem są m.in. płyty Danoline lub Claneo Akustik. Te drugie można stosować przy popularnych systemach suchej zabudowy D11 i D12 (płyty Danoline potrzebują innego stelaża).

Montaż sufitu podwieszanego

Sufity podwieszane są technologią budowlaną stosowaną w domach jednorodzinnych. Pozwalają nie tylko zakryć niedokładności w wykonaniu stropów, ale umożliwiają wprowadzenie do wnętrza elementu płaskorzeźby dekoracyjnej bądź nadanie mu zgoła innej formy przestrzennej. Stanowią dobre podłoże do umieszczenia opraw oświetleniowych, kratek wywiewnych wentylacji i klimatyzacji, a przede wszystkim całego systemu kabli i rur, czy instalacji, bez których nie może istnieć żaden współczesny budynek. Ze względu na przyzwyczajenia człowieka oraz odruchowe akceptowanie przez niego materiałów naturalnych, płyty gipsowo-kartonowe są najbardziej odpowiednim materiałem do wykańczania wnętrz, bo najlepiej imitują otynkowany strop żelbetowy. Dotychczasowym ich mankamentem była możliwość montażu płyt jedynie na powierzchniach płaskich. Technologia opracowana przez firmę Knauf umożliwia konstruowanie przykryć powierzchni nie tylko wielopoziomowych, ale również łukowych, a nawet kopuł. Spełniają one wszystkie wymagania dotyczące swoich funkcji i estetyki. Mogą posiadać właściwości akustyczne, zapewniać ochronę przeciwpożarową, jak również chronić przed hałasem. Przy pomocy dostępnych systemów sufitowych firmy Knauf sufit może tworzyć pożądany nastrój zarówno nowoczesny jak również stylowy, może posiadać wyraziste wzory jak również interesującą strukturę. Krótko mówiąc, sufity podwieszane firmy Knauf umożliwiają uzyskanie wielostronnych rozwiązań, od prostych i ekonomicznych do reprezentacyjnych i nadzwyczajnych.

Wymiarowanie. Konstrukcja sufitu podwieszanego jest technicznie prosta i polega na mocowaniu płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji nośnej, składającej się z wieszaków, łączników oraz kształtowników, takich jak profile CD i UD, umożliwiających ustawienie powierzchni sufitu z uwzględnieniem pożądanej formy. Minimalna odległość płaszczyzny sufitu od stropu wynosi 45 mm w układzie jednopoziomowym profili CD. Przed przystąpieniem do montażu sufitu należy wytrasować, tj. wyznaczyć linię przebiegu, do której montowane będą profile przyścienne. Wyznaczając linie przebiegu montażu, określamy przyszły kształt zabudowy sufitu, który niekoniecznie musi być płaszczyzną równoległą do podłogi. Profil UD montujemy przy pomocy kołków szybkiego montażu do wyznaczonych wcześniej linii, pamiętając koniecznie o uprzednim podklejeniu go taśmą. Należy od samego początku pamiętać o tym, by wszystkie składowe elementy sufitu były systemowe i oznaczone logiem Knauf. 

Montaż konstrukcji wsporczej. Konstrukcję sufitu podwieszanego podtrzymują wieszaki kotwowe. Wieszaki należy mocować przy pomocy kołków metalowych sufitowych. Odstępy i rozstaw wieszaków, oraz ich ilości, zależą od rodzaju i ciężaru planowanej zabudowy. Skomplikowany kształt i ciężka zabudowa wymagają odpowiednio większego zagęszczenia. Podstawowe odległości wieszaków podane sąw tabeli w zeszycie technicznym Knauf D11. Wysokość zawieszenia sufitu regulujemy za pomocą sprężyny do wieszaka kotwowego. Wysokość tę dostosowujemy do rodzaju istniejącej lub planowanej instalacji, np. klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji czy oświetlenia. Należy przy tym pamiętać, że zabrania się trwałego przeginania sprężyn w celu ustawienia montażu. Montaż profila głównego CD do wieszaków kotwowych wykonujemy w odstępach i rozstawie określonym umiejscowieniem wieszaków. W przypadku konieczności przedłużenia profili CD należy stosować systemowy łącznik wzdłużny CD. Należy również zwrócić uwagę na dokładne zapięcie wieszaków w profilach CD. Profil nośny CD montujemy do profili głównych w rozstawie co 40 lub 50 cm. W miejscach skrzyżowania z profilem głównym łączymy oba elementy przy pomocy łącznika krzyżowego do profili CD-CD. Tak powstaje dwupoziomowa konstrukcja sufitu podwieszanego. 

Przykręcenie płyty gipsowo-kartonowej do zbudowanej wcześniej konstrukcji. Uwaga: płytę należy mocować w układzie prostopadłym do profili. Rozstaw wkrętów wynosi maksymalnie 17 cm. Należy zwrócić uwagę na długość stosowanych wkrętów, która zależy od grubości okładziny. Najczęściej stosowana płyta gipsowo-kartonowa zwykła sprawdza się w pomieszczeniach suchych. W łazienkach i kuchniach zaleca się do zabudowy sufitu stosowanie impregnowanej płyty gipsowo-kartonowej, tzw. zielonej. Najwygodniej stosować płytę Knauf o długości 2000 mm, która ma firmowo sfazowane i zagruntowane te krawędzie. Płyty łączymy na styk, bez żadnych szczelin. Następnie wykonujemy klejenie płyt za pomocą masy Uniflott lub Fugenfüller Leicht, zbrojąc połączenie taśmą z włókna szklanego. W sufitach GK montaż płyt odbywa się w poprzek profili nośnych (profile do których przykręcamy płyty). Należy pamiętać, aby łączenie krawędzi poprzecznych płyty były łączone na profilach CD.Po zamocowaniu płyty pozostaje szpachlowanie spoin między płytami masą szpachlową Uniflott oraz pomalowanie sufitu. Rzadziej spotykane jest wyklejenie sufitu tapetą, choć możliwe. Dokładne wykonanie połączeń profili CD głównych i nośnych z zachowaniem odstępów osiowych 40 lub 50 cm zdecydowanie ułatwi późniejszy montaż płyt g-k do konstrukcji.

Montaż instalacji w suficie podwieszanym

Poprowadzenie instalacji elektrycznej w suficie podwieszanym jest czynnością dość prostą i nie wymagającą specjalistycznych narzędzi. Ponieważ okładzina sufitu mocowana jest do profili ułożonych w dwóch poziomach, nie ma potrzeby wycinania w nich otworów do poprowadzenia kabli. W sufitach podwieszanych często montuje się oświetlenie w oprawach wbudowanych w płytę gipsowo-kartonową. Taka oprawa powinna być obudowana tzw. skrzynką przeciwpożarową. Połączenia skrzynki z płytą powinny być spoinowane tylko firmowymi masami szpachlowymi, gwarantującymi ognioszczelność. W przypadku instalowania dużej ilości opraw halogenowych w suficie bardziej bezpieczne jest wybranie lamp dostosowanych do napięcia 12 V. Wymagają one użycia transformatora, ale nie nagrzewają się tak mocno, jak żarówki na prąd 230 V. W sytuacji, gdy konstrukcja sufitu mocowana jest do drewnianych belek, nad którymi znajduje się nieużytkowe i nieocieplane poddasze, tuleje i kable należy zawsze kłaść pod warstwą termoizolacji (wełny szklanej). Wyprowadzone bowiem do środka pomieszczenia mieszkalnego tuleje są miejscem, do którego przedostaje się para wodna z domu. Z tego powodu fachowcy nie zalecają kładzenia kabli w sufitach podwieszanych w tulejach. 

Czytaj także