Artykuł: Kto odpowiada za bezpieczeństwo na budowie?

Kto odpowiada za bezpieczeństwo na budowie?

Podczas budowy domu i prowadzenia prac budowlanych muszą zostać zapewnione warunki, które gwarantują bezpieczeństwo i ochronę zdrowia zarówno pracownikom wykonawcy, jak i osobom postronnym. Wymóg bezpieczeństwa dotyczy również materiałów budowlanych – powinny być one zabezpieczone przed kradzieżą i zniszczeniami.

Artykuł: Jak budować bezpiecznie dom?

Jak budować bezpiecznie dom?

Prowadzenie robót budowlanych w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników wymaga stosowania zasad i środków wpływających na bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia.

Artykuł: Ubezpieczenie budowy

Ubezpieczenie budowy

Wiele firm ubezpieczeniowych ma w swoich ofertach ubezpieczenie budowy. Zanim zdecydujemy się je wykupić, powinniśmy najpierw zastanowić się, czy potrzebujemy takiej ochrony i czy nas na to stać.

Artykuł: BHP na budowie

BHP na budowie

Wypadki na budowie, mimo coraz większej świadomości inwestorów i pracowników ekip budowlanych, są nadal smutną codziennością w polskiej branży budowlanej. Aby skutecznie im zapobiegać, dostępny jest cały szereg zabezpieczeń.