Przydomowa Elektrownia Fotowoltaiczna

Artykuł: Jak działa instalacja fotowoltaiczna?

Jak działa instalacja fotowoltaiczna?

Działanie systemu fotowoltaicznego jest stosunkowo łatwe. Ogniwa fotowoltaiczne zawarte w panelach słonecznych pod wpływem energii słonecznej podlegają tzw. efektowi fotowoltaicznemu, w wyniku którego powstaje prąd stały. Za pomocą inwertera (falownika) zostaje on przekształcony na prąd zmienny o parametrach elektrycznych odpowiadających sieci publicznej.

Artykuł: Fotowoltaika w świetle Ustawy OZE i Ustawy Prawo Energetyczne

Fotowoltaika w świetle Ustawy OZE i Ustawy Prawo Energetyczne

Podpisana przez Prezydenta RP w 2015 roku Ustawa Odnawialne Źródła Energii oraz Ustawa Prawo Energetyczne, które miały normalizować zagadnienia OZE dla producentów/konsumentów została zawieszone przez nowelizację z grudnia 2015. Obecnie pozostał jedynie pewnik dotyczący artykułu 41 ust 14 mówiący o średnio-półrocznym rozliczeniu według wskazań urządzeń pomiarowych, czyli o...