Wentylacja hybrydowa – co to jest?

Wentylacja hybrydowa jest jednym z najnowszych rozwiązań. Aby zapewnić dobrą jakość powietrza w budynku, wykorzystuje zalety wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Może być z powodzeniem stosowana w różnych typach obiektów.

O wentylacji hybrydowej mówimy wtedy, gdy instalacja działa naprzemiennie w sposób mechaniczny i naturalny lub gdy działanie obydwu tych systemów się uzupełnia. Jej celem jest maksymalne ograniczenie zużycia energii niezbędnej do pracy instalacji przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej intensywności wymiany powietrza, dzięki której można zapewnić właściwą jakość powietrza wewnętrznego. Montaż wentylacji mechanicznej jest niekłopotliwy i możliwy, nawet gdy obiekt jest już użytkowany. W budynkach wielorodzinnych można wykonać wentylację hybrydową wyłącznie na potrzeby własnego mieszkania.

 

Zasada działania wentylacji hybrydowej

W wentylacji hybrydowej sprawna wymiana powietrza zachodzi w sposób naturalny przy sprzyjających warunkach wewnętrznych i zewnętrznych, a gdy są one niewystarczające, zaczyna działać w sposób mechaniczny. I odwrotnie, wentylacja hybrydowa działa w sposób mechaniczny, a gdy tylko jest to możliwe jest wspomagana lub zastępowana przez naturalną wymianę powietrza.

Podstawową wentylacji hybrydowej jest tradycyjny schemat wymiany powietrza w budynku. Świeże powietrze z zewnątrz dostaje się do domu nawiewniki lub nawiewki, a następnie przepływa w kierunku kanałów wywiewnych ulokowanych w kuchni, łazienkach i toaletach oraz w pomieszczeniach gospodarczych bez okien (na przykład garderobach, schowkach), a także w pokojach na górnej kondygnacji mieszkań dwupoziomowych, czyli na przykład na wyższych kondygnacjach domu.

Aby ciąg w kominie był optymalny, w kominie wentylacyjnym montuje się specjalną nasadę hybrydową (turbinę). Wykorzystuje one energię wiatru do wytwarzania podciśnienia w kominie i usuwania zużytego powietrza. Gdy wiatr przestaje wiać, nasada nadal obraca się, dzięki umieszczonemu w nim silnikowi o niewielkiej mocy. Natomiast gdy wiatr jest zbyt silny, silnik powoduje spowolnienie obrotów turbiny. Taki sposób wymiany powietrza jest możliwy dzięki zastosowaniu elementów sterujących pracą obu układów, monitorujących warunki zewnętrzne i parametry pracy instalacji wentylacyjnej. Czujniki sprzężone z układem sterowania umożliwiają przełączanie trybu pracy systemów – naturalnego i mechanicznego. 

Nasady hybrydowe pracują z wydajnością do 230 m3/h, co pozwala na skuteczną wentylację kilku pomieszczeń jednocześnie.

 

Sterowanie wentylacją hybrydową
Wentylacją hybrydową możemy sterować ręcznie lub za pomocą programatorów. Ręczne sterowanie polega na tym, że instalator dobiera prędkość obrotową nasady hybrydowej. Czynność tę wykonuje na podstawie pomiaru przepływu powietrza przez daną kratkę wywiewną lub danych z karty katalogowej urządzenia. W tym przypadku prędkość obrotowa jest stała przez cały czas pracy nasady.

Do sterowanie wentylacja hybrydową można także wykorzystać elektroniczne sterowniki. Umożliwiają one dobór prędkości nasady do warunków panujących na zewnątrz, a także określonych godzin, a nawet dni. Jest to wygodne rozwiązanie, ponieważ w nocy czy gdy domownicy są w szkole lub pracy, można zmniejszyć wydajność pracy nasady. W ten sposób ograniczamy zużycie energii elektrycznej. Na rynku dostępne są także sterowniki regulujące pracę nasady w zależności od wilgotności w pomieszczeniu.

Elementy systemu wentylacji hybrydowej można także włączyć do zintegrowanych systemów domowej automatyki (czyli instalacji inteligentnego budynku).


Podobne arytkuły