Szczelność powietrzna budynku

Jeszcze do niedawna szczelność powietrzna budynku nie była wymogiem, nawet gdy miał on spełniać standard domu energooszczędnego. Jednak w przypadku domów biorących udział w programie NF15 i NF40 jest ona warunkiem uzyskania dopłaty. Szczelność powietrzna będzie również wymuszona przepisami warunków technicznych, które wejdą w życie w roku 2017. Już dziś warto więc wziąć pod uwagę ten parametr.

W obiegowej opinii pojęcie szczelności budynku jest parametrem raczej odstraszającym, niż przyciągającym. Kojarzy się z niechlubnym czasem, kiedy to na rynek weszły okna PVC, które były szczelne, ale pozbawione funkcji wentylacyjnych (mikrorozszczelnienia czy nawiewników). Montowane w budynkach z wentylacją grawitacyjną utrudniały odpływ zużytego powietrza, powodując zawilgocenie wnętrz. Trzeba mieć świadomość, że w budynku standardowym nieszczelność jest konieczna właśnie z powodu działającej w nim wentylacji grawitacyjnej, która sprawia, że zużyte powietrze zostaje usuwane przez szczeliny w przegrodach zewnętrznych.

 

Energooszczędny koniecznie szczelny

W domu energooszczędnym nie powinno się stosować wentylacji grawitacyjnej, gdyż powoduje ona straty ciepła. Standardem jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacją) – ciepło uzyskane ze zużytego powietrza nie jest usuwane na zewnątrz, tylko odzyskiwane do ogrzania pomieszczeń. Aby zaś wentylacja mechaniczna była rzeczywiście efektywna, tzn. przynosiła dodatkowe zyski energii, nie powinno być strat ciepła przez szczeliny. Szczelność nie niesie wtedy za sobą ryzyka gromadzenia się wilgoci, ponieważ zużyte powietrze jest skutecznie odprowadzane przez sprawnie działający mechanizm wentylacji mechanicznej. Często pojawiająca się opinia, że w budynkach energooszczędnych jest zła jakość powietrza właśnie z powodu jego szczelności jest fałszywa.

 

Budynek szczelny, czyli jaki?

Warunkiem szczelności powietrznej budynku jest jedna szczelna powłoka otaczająca

budynek od strony wewnętrznej.Taka powłoka chroni wnętrze budynku przed infiltracją powietrza z zewnątrz, ma więc inne funkcje niż izolacja, której zadaniem jest przede wszystkim zapobieganie przed ucieczką ciepła z pomieszczeń ogrzewanych na zewnątrz. Nieszczelności w przegrodach budynku powodują, że napływ zimnego powietrza jest niekontrolowany i najczęściej gwałtowny, co może powodować np. nagłe zmiany temperatur w budynku. Zjawisko to jest szczególnie dotkliwie odczuwalne m.in. w czasie silnego wiatru, który sprawia, że nie będziemy w stanie odpowiednio dogrzać domu, więc w efekcie zwiększa się zapotrzebowanie budynku na energię grzewczą. Rezultatem niekontrolowanego napływu powietrza do wnętrz przez nieszczelności są również lokalne przeciągi, które poza wychładzaniem pomieszczeń zaburzają komfort mieszkania.

Innym negatywnym skutkiem nieszczelności są zawilgocenia, do jakich dochodzić może w przegrodach zewnętrznych w sytuacji, gdy w wyniku różnicy ciśnień wraz z infiltracją zimnego powietrza dochodzi do eksfiltracji ciepłego powietrza przez szczeliny budynku i zatrzymywania się ciepłego powietrza w przegrodach, co może prowadzić do zawilgocenia.

 

Dlaczego ważne jest zachowanie szczelności powietrznej budynku?

·         Mniejsze straty energii. Szczelna powłoka od strony wewnętrznej budynku zapobiega stratom ciepła wynikającym z przenikania zimnego powietrza do wnętrz. Zwiększa to efektywność rekuperacji, gdyż mniejsze są straty ciepłego powietrza, które w tym systemie jest wykorzystywane do ogrzania pomieszczeń.

·         Komfort cieplny wnętrza. Wynika z możliwości zachowania stałej temperatury wnętrz oraz stabilnej prędkości ruchu powietrza. Szczelna powłoka zapobiega niekontrolowanym ruchom powietrza.

·         Zdrowy mikroklimat wnętrz. Szczelne przegrody zapobiegają przed infiltracją do wnętrz zanieczyszczeń z zewnątrz, pyłków i substancji toksycznych, zawartych np. w spalinach lub środkach użytych do konserwacji drewna.

Trwałość budynku. Nieszczelności powodują uszkodzenia w wyniku skraplania się pary wodnej w przegrodzie cieplnej. Ciepłe powietrze wyciekające przez nieszczelności skrapla się do temperatury punktu rosy, co powoduje jego skraplanie się w materiale przegrody. Skraplająca się wilgoć może prowadzić do destrukcji elementów budynku, np. więźby dachowej, a w efekcie również do osłabienia jego konstrukcji.


Podobne arytkuły