Artykuł: Przyłączanie nieruchomości do sieci kanalizacyjnych

Przyłączanie nieruchomości do sieci kanalizacyjnych

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi zobowiązuje właściciela nieruchomości do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona nieruchomość musi być wyposażona w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków...

Artykuł: Przyłączenie wody do domu jednorodzinnego

Przyłączenie wody do domu jednorodzinnego

Instalacja wodna w domu jednorodzinnym to system połączonych rur, armatury, podgrzewacza ciepłej wody oraz urządzeń doprowadzających wodę do wybranych pomieszczeń. Dostęp do wody uzyskujemy przede wszystkim dzięki doprowadzeniu jej do domu z sieci wodociągowej przez przyłącze, rzadziej z własnej studni głębinowej. Instalacją wodną zasilamy punkty poboru w kuchni, łazience, WC...

Artykuł: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Jeśli nie mamy możliwości podłączenia swojego domu do sieci kanalizacyjnej, dobrym rozwiązaniem jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. Za jej zastosowaniem przemawia między innymi fakt, że jest przyjazna dla środowiska - nie zanieczyszcza gleby i wód gruntowych nieczystościami, które mogą wypływać przez nieszczelności.